Για την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει μια σειρά από ερωτήσεις – απαντήσεις στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

Μπορείτε να κατεβάσετε τις ερωτήσεις - απαντήσεις σε μορφή PDF σε αυτό το link ή να τις δείτε σε μορφή HTML εδώ