Υπομέτρο 4.2 ¨Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων¨

ypometro4.2

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1190/4-4-2017 η Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».

Περισσότερα...